Virksomhedsbeskrivelse

MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er
med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter det
tværsektorielle sundhedsfaglige samarbejde, og arbejder tæt sammen med sundhedssekto

rens parter og IT-leverandører om at definere kvalificerede løsninger.
MedCom sørger for sikrede forhold, så de specialiserede IT-systemer kan udveksle de nød-
vendige data. Det gælder f.eks. når patientens forløb indebærer kontakt til forskellige dele af
sundhedsvæsenet, eller når telemedicinsk samarbejde giver patienten mulighed for at blive i
eget hjem, i stedet for at møde op hos en behandler.

Kontakt os